Packaged Sewage Treatment Plant

Packaged sewage treatment plant (STP) manufacturer

References

Currently, work is underway in the Stockholm area.

Ragn-Sells

Evaluation of mobile water processor.

Rented Ragn-Sells AB Waste treatment plant for the separation of sludge and waste-water owned by Torbjorn Wold – the results are exemplary.

Rada Sand Lidköping, Sweden

Test Work with clay water.

UPMG_Image
UPM Kymmene Pappersbruk i Jakobstad, Finland

Under perioden Maj-Oktober 2006 renades 300.000 kubikmeter process-slam med cirka 250 kubikmeter/timman. Detta utan nämnvärda driftsstörningar under 1.200 timmars arbete. Ta gärna del av det intyg (se länk nedan) vi erhöll av UPM efter det att vårt uppdrag slutförts.

UPM-intyg (PDF-file, 170 kb)

PR.Slam, Falköping, Sweden

Wastewater treatment.

Farnes & Tangen Ingenior A/S, Oslo, Norway.